ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์
     
     
                                                      
จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี เมื่อ 2 เม.ย.62 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานเข้มข้นขึ้นเน้นการเฝ้าระวัง ลาดตระเวณ และดับไฟป่า โดยกำลังทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ จิตอาสา ภาคประชาชน ให้ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ จุดฮอตสปอตจากเดิมสูง 1,969 จุด ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงเหลือ 763 จุดในวันนี้
        ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปส.ทภ.3
     
     
     
     
     
                                                      
         ผลการปฏิบัติงาน ของ ทภ.3
 
 
 
        ข่าวประชาสัมพันธ์แม่บ้าน ทภ.3
     
     
                                                      
 
Untitled Document
        ประกาศกองทัพภาคที่ 3
      วารสารกองทัพภาคที่ 3
    ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.60
        ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงกลาโหม
- กองทัพบก
- กองทัพภาคที่ 1
- กองทัพภาคที 2
- กองทัพภาคที่ 3
- กองทัพภาคที่ 4
- กองทัพน้อยที่ 3
- มณฑลทหารบกที่ 31
- มณฑลทหารบกที่ 32
- มณฑลทหารบกที่ 33
- มณฑลทหารบกที่ 34
- มณฑลทหารบกที่ 35
- มณฑลทหารบกที่ 36
- มณฑลทหารบกที่ 37
- มณฑลทหารบกที่ 38
- มณฑลทหารบกที่ 39
- มณฑลทหารบกที่ 310
- กองพลทหารม้าที่ 1
- กองพลทหารราบที่ 4
- กองพลทหารราบที่ 7
- กองพลพัฒนาที่ 3
- กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
- สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3
- สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
- กลาโหมว่าด้วยจริยธรรม
- ตรวจสอบยอดฌาปนกิจฯ ทบ.
- ตรวจสอบยอด อทบ.
- หน่วยเฉพาะกิจยะลา
- สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด
- รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารราช
- สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3
- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ
         สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
User:  
pass:  
 
         จำนวนผู้เยี่ยมชม
  วันนี้ 4
  เมื่อวานนี้ 54
  สัปดาห์นี้ 139
  สัปดาห์ที่ผ่านมา 304
  เดือนนี้ 806
  เดือนที่ผ่านมา 1592
  รวมทั้งหมด 244600

 

เริ่มนับ 7 ตุลาคม 56