กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
มทภ.3/ประธานกรรมการ
 
  หน้าหลัก
  ประวัติการแข่งขันกีฬา
  ภาพข่าวและกิจกรรม
  ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬา ทบ.
  สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา 22 ประเภท
 
  พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ผู้บัญชาการทหารบก
  พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ 3
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
 
ปฏิทินการแข่งขัน ก.พ.2559
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 
 
 
 

ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 12-17 ก.พ.59 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

 
ลำดับ
ชนิดกีฬา
ห้วงวัน
วันแข่งขัน 12-17 ก.พ.59
เวลา
สถานที่ใช้ในการแข่งขัน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
พฤ
อา

1.

พิธีเปิด 1 วัน
x
1700
สนามกีฬากลาง จว.พิษณุโลก

2.

พิธีปิด 1 วัน
x
1700
สนามกีฬากลาง จว.พิษณุโลก

3.

ฟุตบอล 9 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
x
พัก
x
1400
สนามกีฬากลาง พล.
( พิธีเปิด-ปิดฯ )
     
1600
สนาม ร.4 พัน.3
4. ฟุตบอลอาวุโส 9 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
x
พัก
x
x
1800
สนาม ป.พัน.104
5. วอลเลย์บอล 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
1830
โรงพลศึกษา 600 ที่นั่ง
6. บาสเกตบอล 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
1300
โรงกีฬาอเนกประสงค์
ส.พัน.23
7. เซปักตระกร้อ 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
1300
โรงพลศึกษา 2500 ที่นั่ง
8. ตะกร้อลอดห่วง 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
0830
โรงพลศึกษา 2500 ที่นั่ง
9. มวยสากล
สมัครเล่น
6 วัน
ปช.
x
x
x
x
พัก
x
1300
อาคารอเนกประสงค์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
10. มวยไทย
สมัครเล่น
6 วัน
ปช.
x
x
x
x
พัก
x
1630
อาคารอเนกประสงค์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
11. รักบี้ฟุตบอล 9 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
x
x
พัก
x
0830
สนาม ส.พัน.23
     
1430
สนาม ส.พัน.23
12. กรีฑา 1 วัน
ปช.
x
0800
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
13. เทนนิส 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
0800
สนามเทนนิสค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ
14. ยิงปืน 2 วัน
ปช.
x
x
0800
สนามยิงปืนค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ
15. เปตอง 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
0900
สนาม ฝทพ.ศปก.ทภ.3
16. ปัญจกีฬาทหาร 3 วัน
ปช.
x
x
x
1300

สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
สระว่ายน้ำ รร.เตรียมอุดม

17. ฟันดาบ 3 วัน
ปช.
x
x
x
0900
สโมสรบันเทิงทัพ ฯ
18. เทเบิลเทนนิส 5 วัน
ปฃ.
x
x
x
x
x
0900
อาคารเสริมสร้างสุขภาพ
 รพ.พุทธชินราช
19. แบดมินตัน 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
0900
โรงพลศึกษา ทภ.๓
20. ว่ายน้ำ 2 วัน
ปช.
x
x
1500
รร.เตรียมอุดมภาคเหนือ
21. จักรยาน 2 วัน
ปช.
x
x
0800
สนามหลังค่ายสมเด็จพระบรมไตรฯ,
สนามหน้า บก.ช.พัน.302
22. ฟุตซอล 5 วัน
ปช.
x
x
x
x
x
0800
สนามกีฬาในร่ม ม.นเรศวร
23. เทควันโด 1 วัน
ปช.
x
0900
หอประชุม รร.จ่านกร้อง
24. กอล์ฟ 4 วัน
ปช.
x
x
x
x
0700
สนามกอล์ฟดงภูเกิด
25. กอล์ฟสังสรรค์ 1 วัน
x
0730
สนามกอล์ฟดงภูเกิด
                             
หมายเหตุ ปช. = ประชุมก่อนการแข่งขันฯ