ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
สรุปแนวทางการแต่งกายของแม่บ้านทหารบก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพบกที่ ๓

๑.

การแต่งกายเมื่อเข้าเฝ้า ฯ   หรือตามเสด็จ ฯ   ในพื้นที่ต่าง ๆ   
ควรใช้เครื่องแบบแม่บ้านชุดใหญ่

๒.

การถวายของ
  ใช้พานแบบเดียว    คือ   พานทองทรงรัฐธรรมนูญ   ขนาดกว้าง  ๘  นิ้ว
- ใช้ถวายทั้งมาลัยข้อพระกร   และช่อดอกไม้
- มาลัยข้อพระกร ต้องมีขนาดเหมาะสม สวยงาม  และสมพระเกียรติ
ขณะถวาย   ถือพานให้ระย้าอยู่ด้านหน้า
- ช่อดอกไม้     ต้องมีขนาดเหมาะสม   สวยงาม   และสมพระเกียรติ
ก้านช่อ   ยาวไม่เกิน  ๘  นิ้ว  และต้องหุ้มปลายก้านให้มิดชิด
วัสดุรองช่อดอกไม้    ต้องมีขนาดกว้าง   รองรับช่อดอกไม้ทั้งหมด
ควรใช้ดอกกล้วยไม้  หรือดอกกุหลาบ   ถ้าใช้ช่อดอกไม้มีกลิ่นแรง
เช่น  ดอกลิลลี่    ควรเด็ดเกสรออก

- ขณะถวาย ให้  ก้านช่อ  
อยู่ทาง ซ้ายมือ  ของผู้ถวาย

๓.

เครื่องแบบแม่บ้าน
  ต้องตัดให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้
- เสื้อที่สวมกับชุดกางเกง   ต้องมีความยาวคลุมสะโพกล่าง
- กระโปรง    ความยาวครึ่งน่อง
- กางเกง    ไม่รัดรูป
๔. ส่วนประกอบเครื่องแบบ
  - ป้ายชื่อ   ตามที่กำหนด
  - รองเท้า  หุ้มเท้าแบบเรียบสีดำ  ส้นสูงไม่เกิน ๒  นิ้ว
  - กระเป๋าถือ  แบบเรียบสีดำ
  - เข็มขัด  แบบเรียบสีดำ
๕. ทรงผม
  จัดทรงให้เรียบร้อย   ผมยาวต้องเก็บรวบ   ใช้ครื่องประดับเท่าที่จำเป็น
๖. เครื่องประดับ
  ใช้แบบเรียบร้อย    แต่งพองาม
๗. การประดับเข็มพระราชทาน  เข็มเครื่องหมาย   หรือเข็มเชิดชูเกียรติของหน่วยต่าง ๆ
  ต้องประดับตามที่หน่วยกำหนดไว้ให้ถูกต้อง
๘. การแต่งกายชุดสุภาพ   ชุดสวยงาม
  - ให้ใช้ชุดกระโปรงเท่านั้น    ความยาวกระโปรงต้องคลุมเข่า
  - การผ่าชายกระโปรงเพื่อให้เดินสะดวก    ต้องเป็นแบบผ้าซ้อน
๕ - ๘ นิ้ว
  - เสื้อ    เป็นแบบมีแขน    คอเสื้อมิดชิด
  - ใช้ชุดกางเกงเฉพาะเมื่อสั่ง
๙. การเดินทางเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ  เป็นหมู่คณะ
  - เน้นความมีวินัย     รักษาเวลา
  - เมื่อมีพิธีการ    เช่น    การวางพวงมาลา   ให้เข้าพื้นที่พิธีการ โดยเร็ว  และเป็นระเบียบ    ยืนในตำแหน่งที่กำหนดไว้
  - การสวมแว่นตาดำ     การใช้ร่ม     ให้พิจารณาตามความจำเป็น
 

 

   
   
   
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 (73585)