ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3

ตราสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
ทางอีเมลล์ army.w3@hotmail.com
เบอร์ 5 ตัว ทบ.73225
   
   
แบบสำรวจความต้องการ
อาชีพเสริมของแม่บ้านกำลังพล
ที่ว่างงาน
บันทึกการดำเนินงานโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรส

แนวทางการดำเนินงานโครงการ การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
ของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา และชมรมแม่บ้านหน่วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับทุนโครงการ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และรายชื่อคู่สมรสฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
   
การปฏิบัติของแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓
ในการรับ-ส่งเสด็จฯ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์
การถวายของ
การถวายมาลัยข้อพระกร
เครื่องแบบแม่บ้านทหารบก
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๑,๒
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๓,๔
- เครื่องแบบแม่บ้าน ทบ.แบบ ๕,๖
สรุปแนวทางการแต่งกาย
ของแม่บ้านทหารบก
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓
 

Download ข้อมูลที่นี่

๑. โครงการ บุตรที่มีความต้องการ
พิเศษฯ (สม.๑-๔)
๒. โครงการ ปันน้ำใจสู่คู่สมรสฯ (สม.๕-๖)
๓. โครงการ ศูนย์การเรียน
(สม.๗-๑๐)
๔. โครงการ บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม (สม.๑๓-๑๖)
๕. โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สม.๑๙-๒๒)
๖. โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม และผลิตภันฑ์ (สม.๒๕-๒๘)
ลิงค์เวปแม่บ้าน
   
สมาคมแม่บ้าน ทบ.
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๑
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๒
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔
แม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่สามสิบหก ค่ายพ่อขุนผาเมือง
   
สถิติการเยี่ยมชม
Website counter
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
กำลังเล่นเพลงสมาคมแม่บ้านทหารบก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร Update: 2017-07-06 17:07:36 ( 106 )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสวดมนต์พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธี
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐร่วมใจอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ บ.แม่แสลป จว.ช.ร. Update: 2017-06-13 10:47:16 ( 222 )
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ประชารัฐร่วมใจอำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ บ้านแม่แสลป ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ในชื่อ “ฝายหล่มเก่ารวมใจ สร้างหนึ่งฝายมีชีวิต ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ณ ห้วยกุดช้าง จว.พ.ช. Update: 2017-06-13 10:46:50 ( 209 )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ในชื่อ “ฝายหล่มเก่ารวมใจ สร้างหนึ่งฝายมีชีวิต ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ณ ห้วยกุดช้าง หมู่ที่ ๖ ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๖๐ ของ ทภ.๓ Update: 2017-06-13 10:47:02 ( 173 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา และอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทัพภาคที่ ๓ เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคม ทบ. และแถลงผลการดำเนินงานของสมาคม ทบ. Update: 2017-04-26 15:05:39 ( 187 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------
ภริยา รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทบ. Update: 2017-04-26 15:06:05 ( 260 )
เมื่อศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยารองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลของสมาคมแม่บ้าน ทหารบก ณ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยวัด อ.สองแคว จว.น.น. Update: 2017-04-26 15:06:18 ( 228 )
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยวัด ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น่าน โดยมี พ.อ.อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชในพื้นที่ อ.สองแคว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ราษฎร ตำบลชนแดน ให้การต้อนรับและมีชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคให้แก่ประชาชนด้วยในการนี้ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ได้ดำเนินการสร้างฝายร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสำหรับการสร้างฝายมีชีวิตครั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ โดยศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๒ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และเงินบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ต่างๆ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ สาขา ทภ.๓ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ ๒ ของจังหวัดสุโขทัย ณ ลำห้วยแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. Update: 2017-04-26 15:05:52 ( 202 )
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ ๒ ของจังหวัดสุโขทัย ณ ลำห้วยแม่สิน บ้านห้วยโป้ หมู่ ๔ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท.พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก บชร.๓ , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย , ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. หัวหน้าส่วนราชการ , ธกส. , การประปาฯ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะครูฝายมีชีวิต ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้นั้นเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ใน พื้นที่ดังกล่าว รวมถึงสวนส้มของ ผู้ใหญ่สมพงษ์ฯ ที่ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Orange sky walk) เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนราษฎรผู้พิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ ต.ชนแดน จว.น.น. Update: 2017-03-31 09:59:02 ( 180 )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนราษฎรผู้พิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๖๐ ณ สโมสร ทบ. Update: 2017-03-31 09:58:43 ( 313 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมบริจาคเงินและร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ ทภ.๓ อ.เมือง จว.พ.ล. Update: 2017-03-27 17:09:51 ( 416 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ มทบ.๓๑ อ.เมือง จว.น.ว. Update: 2017-03-27 17:09:40 ( 294 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
สมาคมแม่บ้าน ทบ. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก นขต.ทภ.๓ ณ พล.พัฒนา ๓ อ.เมือง จว.พ.ล. Update: 2017-03-16 14:05:08 ( 309 )
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และชมรมแม่บ้านทหารบก หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ณ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จว.ส.ท. Update: 2017-02-22 18:30:57 ( 191 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน กรม ทพ.๓๕ Update: 2017-02-22 18:30:45 ( 198 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านกรมทหารพรานที่ ๓๕ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๕ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.ต.ก. Update: 2017-02-22 18:30:20 ( 222 )
เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวชิรปราการ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ช. Update: 2017-02-22 18:30:07 ( 233 )
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.น.ว. Update: 2017-02-22 18:30:34 ( 226 )
เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล. Update: 2017-02-16 15:30:42 ( 233 )
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก เพื่อใช้สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ พล.พัฒนา ๓ Update: 2017-02-10 12:00:28 ( 349 )
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองพลพัฒนาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย อาทิ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โครงการศูนย์การเรียนรู้/โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก , เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
-------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนทั้งหมด 85 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5

   
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕