ตารางกำหนดการแข่งขันใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 8-13 มี.ค.56 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ชนิดกีฬา
ห้วงวัน
แข่งขัน
วันแข่งขัน เวลา สถานที่แข่งขัน
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
พฤ อา
1 พิธีเปิด
1 วัน
        x           1700 สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
2 พิธีปิด
1 วัน
                  x 1700 สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
3 ฟุตบอล
9 วัน
ปช x x x x x x พัก x x 0830
1400
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
สนาม ร.4 พัน.3
4 ฟุตบอลอาวุโส
9 วัน
ปช x x x x x x พัก x x
1800
สนาม ป.พัน.104
5 วอลเลย์บอล
5 วัน
      ปช x x x x x   0830 โรงพลศึกษา 600 ที่นั่ง
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
6 บาสเกตบอล
5 วัน
      ปช x x x x x   1300 โรงพลศึกษา 600 ที่นั่ง
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
7 เซปักตะกร้อ
5 วัน
      ปช x x x x x   1300 โรงพลศึกษา 2,500 ที่นั่ง
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
8 ตะกร้อลอดห่วง
5 วัน
      ปช x x x x x   0830 โรงพลศึกษา 2,500 ที่นั่ง
สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
9 มวยสากลสมัครเล่น
6 วัน
    ปช x x x พัก x x   1300 กกท.จว.พ.ล.
10 มวยไทยสมัครเล่น
6 วัน
    ปช x x x x พัก x   1630 กกท.จว.พ.ล.
11 รักบี้ฟุตบอล
9 วัน
ปช x x x x x x x พัก x 0830
1430
สนาม ส.พัน.23
12 กรีฑา
1 วัน
          ปช x       0800 สนามกีฬากลาง จว.พ.ล.
13 เทนนิส
5 วัน
      ปช x x x x x   0800 สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
14 ยิงปืน
2 วัน
        ปช x x       0800 สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
15 เปตอง
5 วัน
      ปช x x x x x   0800 สนาม ฝทพ.ศปก.ทภ.3
16 ปัญจกีฬาทหาร
3 วัน
      ปช x x x      
0900
1300
สนามค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
17 ฟันดาบ
3 วัน
          ปช x x x   0900 สโมสรบันเทิงทัพฯ
18 เทเบิลเทนนิส
5 วัน
      ปช x x x x x   0900 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.พุทธฯ
19 แบดมินตัน
5 วัน
      ปช x x x x x   0900 โรงพลศึกษา ทภ.3
20 ว่ายน้ำ
2 วัน
            ปช x x   1500 รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
21 จักรยาน
2 วัน
            ปช x x   0800 สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
เส้นทาง พ.ล.-อ.ต.
22 กอล์ฟ
4 วัน
        ปช x x x x   0700 สนามกอล์ฟดงภูเกิด
23 กอล์ฟสังสรรค์
1 วัน
                  x 0730 สนามกอล์ฟดงภูเกิด
       หมายเหตุ ปช. = ประชุม 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                  
 
01 ประธานเข้าพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63

02 การแสดงยุทธหัตถี
03 ดุริยางค์กองทัพบก
ร้องเพลงเปิดกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63
04 ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
05 นักกีฬาเคารพธงชาติ และประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
06 เชิญธงกีฬา และจุดคบเพลิงเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
 
ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2556
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31